غلضت
عطر

درباره اکستریت پرفیوم و انواع غلظت عطر بیشتر بدانید

هنگامی که درباره وجه تمایز عطرها صحبت می‌کنیم، اولین چیزی که به ذهن بسیاری از ما می‌رسد، تفاوت رایحه آنها است. این در حالی است که فاکتور بسیار مهم و موثر دیگری نیز وجود دارد که اغلب به آن بی‌توجهی می‌شود. غلظت عطر، همان متغیر فراموش شده‌ای است که درباره آن صحبت می‌کنیم. باور کنید یا نه، غلظت عطر ارتباط مستقیمی با قیمت