مراقبت از ناخن

علت زرد شدن ناخن

وضعیت رنگ و شکل ناخن می‌تواند ناگفته های زیادی در مورد سلامت کلی بدن و وضعیت کارکرد اندام‌های درونی‌تان را به شما بازگو کند. وقتی رنگ ناخن تغییر می‌کند می‌تواند دلایل بسیار زیادی داشته باشد و عوامل درونی یا محیطی در ایجاد این عامل دخیل باشند. ناخن‌های دست و پا به طور معمول به رنگ صورتی کمرنگ هستند و هرگونه تغییر رنگ در آنها امری غیر عادی محسوب می‌شود و باید به دنبال علت آن باشید.