آرایشی و زیبایی

آشنایی با علامت های روی لوازم آرایشی

به نظر شما راز موفقیت میکاپ حرفه‌ای و جذاب چیست؟ کیفیت مواد آرایشی؟ مهارت فردی یا آشنایی با تکنیک‌های نوین میکاپ؟ هر چند در نگاه اجمالی، می‌توان تمام این عوامل را در نتیجه نهایی میکاپ دخیل دانست، اما چیزی که در این بین نادیده گرفته می‌شود، دانش بررسی و تفسیر محصولات آرایشی از نظر کیفی و کمی است. اینجا است که آشنایی با علامت‌های درج شده روی محصولات آرایشی به کمک شما می‌آید.