پدیکور
مراقبت از ناخن

پدیکور چیست و طرز استفاده از ابزار آن

گر قرار بود کاپ قهرمانی و سخت کوشی را به یکی از اعضای بدن خود هدیه دهید، کدامیک را انتخاب می‌کردید؟ بی‌شک، پاسخ بسیاری از شما «پا» است. پاهایمان در طول روز فشار زیادی را تحمل می‌کنند و تمام وزن بدن ما را به دوش می‌کشند. اما وقتی صحبت از مراقبت‌های فردی به میان می‌آید، پاها در آخرین اولویت‌ها جای می‌گیرند.